TARIEVEN

Tarieven

 

Intake & begeleidingsgesprekken tarief op aanvraag
Individuele therapiesessie per 50 minuten; op aanvraag
Diagnostiek (eenmalig) €195,00
Sociaal therapeutisch Atelier per 2,5 uur (eenmaal per 14 dgn) €125,00
Consultatief telefoongesprek op afspraak per 10 minuten €15,00
Coachingsgesprekken tarief op aanvraag
Masterclasses per dag* €245,00
Opvoedcheck tarief op aanvraag
Cursus/workshop tarief op aanvraag

* NB tarief masterclass is inclusief materialen, koffie, thee en uitgebreide, seizoensgebonden boerenlunch met zoveel mogelijk streek-en biologische producten.

Voor meer informatie gelieve contact met ons op te nemen

Voorwaarden

Voorwaarden & Privacybeleid:

Alle opdrachten/aanvragen worden in behandeling genomen onder onze algemene voorwaarden, op aanvraag beschikbaar.

Privacybeleid

In ons werk zijn wij gehouden tot beroepsgeheim. Zinvolle uitwisseling van informatie met derden, zoals huisartsen, familieleden of leerkrachten (bij kinderen), vindt dan ook enkel plaats in overleg met en na uitdrukkelijke toestemming van de betrokken verantwoordelijke cliënt. In het geval van kinderen zijn dit de ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

In gescheiden gezinshuishoudens is de hulpverlening aan kinderen gehouden aan schriftelijke toestemming van beiden ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

Aanvullende voorwaarden scholingen Spelkunst Masterclasstrainingen en bij-/nascholingen.

  • Spelkunst draagt zorg voor de organisatie van haar praktijk conform de regels van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
  • Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening over de privacywetgeving gaat over hoe om te gaan met persoonsgegevens (verwerken, bewaren, vernietigen, etc.).
  • Voor onze beroepsgroepen is vanaf 1 januari 2019 de ‘Nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ van toepassing.

Aanmelden

U kunt zich online aanmelden.  Hierna ontvangt u van ons een reactie en, in het geval van aanmelding voor masterclasses een bevestiging van uw aanmelding met informatie over onder meer de betaalwijze en certificaat. De bevestiging van uw aanmelding is echter nog geen bevestiging van deelname. Uw deelname is pas definitief na ontvangst van de betaling én retournering van het aanmeldingsformulier, om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Toekenning van een plaats voor deelname verloopt in volgorde van betaling. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u de factuur, die tevens bevestiging is voor uw deelname.

Annulering

In geval van eventuele annulering gelden de volgende voorwaarden:

  1. Annulering per e-mail die Spelkunst ontvangt tot 14 dagen voorafgaand aan de eerste dag van de scholing geeft recht op restitutie van 80 % van de betaalde kosten voor deelname.
  2. Annulering per e-mail die Spelkunst ontvangt tussen 14 dagen tot 48 uur voorafgaand aan de aanvang van de scholing geeft recht op deelname op een ander moment, indien dit aangeboden wordt door Spelkunst. Indien er geen andere plaats voor deelname beschikbaar zal komen, kan er restitutie plaatsvinden van 50 % van de betaalde kosten van deelname.
  3. In geval van annulering van de deelname binnen de 48 uur voor aanvang van de scholing vindt er geen restitutie plaats.
Betalingsvoorwaarden:

Betalingsvoorwaarden Spelkunst Training

U kunt zich online aanmelden.  Hierna ontvangt u van ons een bevestiging van uw aanmelding met informatie over onder meer de betaalwijze en certificaat. Dat is echter nog geen bevestiging van deelname. Uw deelname is pas definitief na ontvangst van de betaling én retournering van het aanmeldingsformulier, om de kwaliteit van maatwerk te kunnen waarborgen. Toekenning van een plaats voor deelname verloopt in volgorde van betaling. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u de factuur, die tevens bevestiging is voor uw deelname.

Annulering

In geval van eventuele annulering gelden de volgende voorwaarden:

  1. Annulering per e-mail die Spelkunst ontvangt tot 14 dagen voorafgaand aan de eerste dag van de scholing geeft recht op restitutie van 80 % van de betaalde kosten voor deelname.
  2. Annulering per e-mail die Spelkunst ontvangt tussen 14 dagen tot 48 uur voorafgaand aan de aanvang van de scholing geeft recht op deelname op een ander moment, indien dit aangeboden wordt door Spelkunst. Indien er geen andere plaats voor deelname beschikbaar zal komen, kan er restitutie plaatsvinden van 50 % van de betaalde kosten van deelname.
  3. In geval van annulering van de deelname binnen de 48 uur voor aanvang van de scholing vindt er geen restitutie plaats.

Betalingsvoorwaarden Spelkunst Coaching en Therapie

Facturen worden maandelijks aan de verantwoordelijke cliënt zelf verzonden, en rechtstreeks aan ons voldaan. De betalingstermijn is 14 dagen. Afhankelijk van de verzekeringspolis van de cliënt kunnen de kosten door de cliënt zelf worden gedeclareerd bij de verzekeringsmaatschappij.

Bij het aangaan van deelname aan een masterclass scholing, een afspraak voor gesprekken, diagnostiek, coaching of therapie, atelier of anderszins, is de verantwoordelijke cliënt cq de ouders gehouden tot voldoen van de facturen.

Onze AGB-codes voor praktijk en afzonderlijke zorgverleners zijn op aanvraag beschikbaar.

top

BEROEPSBEKWAAMHEID

Jacobine is afgestudeerd als Kunstzinnig therapeut (HBO Leiden), is verpleegkundige en runt haar gezin; Marieke heeft Orthopedagogiek gestudeerd (Radboud Universiteit Nijmegen), is docent (HBO) en actief beeldend therapeut (post HBO) en runt eveneens haar gezin.

Om verantwoord te kunnen blijven werken en te ontwikkelen in ons vak nemen wij regelmatig deel aan intervisiebijeenkomsten van de beroepsverenigingen in onze vakgroepen, conferenties en studiedagen, en onderhouden we contacten met collega’s in het werkveld. Ook volgen we regelmatig bijscholingscursussen, als ook persoonlijke en kunstzinnige vorming en vakseminars. Zowel beroepsmatig als privé zijn wij betrokken bij de organisatie en uitvoering van werkweken, studiesessies en ondersteuning van leerkrachten en coördinatoren die ons consulteren t.a.v. diagnostiek, besluitvorming en praktische aanpak in zorg en begeleiding. Daarnaast coachen we ook studenten in studie en levensloop.

top

REGISTRATIES

Jacobine is geregistreerd als lid van NVKT en NVAZ, resp. de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie en de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders.
Marieke is geregistreerd bij Sampo, de beroepsvereniging van actief beeldende therapeuten.

Register KvK 20166057 te Breda.

top

KLACHTEN

Mocht je vragen hebben of klachten, van welke aard dan ook, schroom dan vooral niet om dit ons te laten weten. We hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Melding maken bij ons is dan ook altijd de eerste stap naar de beste oplossing voor jou. Mochten we er met elkaar niet uitkomen, dan heb je recht op bemiddeling van een onpartijdige klachtenfunctionaris, die door ons is aangesteld.
Indien verdere behandeling van klachten dan gewenst is, werken wij via deze officiële route, gebaseerd op de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), die sinds 1-1-2017 van kracht is.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien